Wat is de nieuwe Gasketelwet?

De nieuwe Gasketelwet schrijft voor dat bedrijven die aan gasverbrandingsinstallaties werken, zoals geisers, cv-ketels en gashaarden, gecertificeerd moeten zijn. Zonder deze certificering mogen bedrijven geen installaties plaatsen, onderhouden of repareren. Deze wet is in werking gesteld om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren en om zo koolmonoxide ongevallen te verminderen.

 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe Gasketelwet?

De nieuwe Gasketelwet regelt dat bedrijven per 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn voordat zij mogen werken met gasverbrandingsinstallaties. Deze wet trad per 1 oktober 2020 in werking met een overgangsperiode tot april 2022. Toch bleek eind 2021 dat de geplande datum niet haalbaar was. Bedrijven hadden te weinig tijd om te voldoen aan de vernieuwde eisen. De verplichting voor certificering geldt daarom per 1 april 2023, vanaf dit moment is opereren zonder een certificaat een overtreding.

 

Waarom is de Gasketelwet opgesteld?

De Gasketelwet is het resultaat van nieuwe inzichten over de gevaren van koolmonoxide. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015 komt naar voren dat veel koolmonoxide ongevallen ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige installateurs. Om de branche te professionaliseren en om de veiligheid nog meer te waarborgen, heeft de Rijksoverheid besloten certificeringen verplicht te maken.

 

Gecertificeerde vakmensen 

Bij Van Eijk Installatietechniek staat betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid altijd voorop. Daarom voldoen wij aan alle benodigde certificeringen. Onze installateurs krijgen hoogstaande trainingen. Ook blijven zij altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Wanneer u kiest voor Van Eijk Installatietechniek, bent u verzekerd van de vereiste deskundigheid. Zo kunt u zorgeloos wonen!

 

CO en CO2 – wat is het verschil?

Kooldioxide (=CO2)

CO en CO2 zijn allebei koolstofverbindingen. Bij klimaatverandering en duurzaamheid hebben we het meestal over CO2 (kooldioxide). Wanneer we fossiele brandstoffen verbranden, zoals aardgas, aardolie en steenkool, brengen we méér CO2 in de atmosfeer. Daarmee veroorzaken we het broeikaseffect en dat zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. CO2 is een gas dat van nature voorkomt in de lucht op aarde. Sterker nog: we produceren zelf CO2, iedere keer als we uitademen. CO2 is op zichzelf meestal niet schadelijk, maar het kan wel tot ongezonde situaties leiden. In een ruimte met onvoldoende ventilatie loopt de concentratie CO2 (te) hoog op. Mensen krijgen dan last van hoofdpijn, ze worden duf en kunnen zich minder goed concentreren.

Koolmonoxide (=CO)

CO2 is geen directe bedreiging, maar CO (koolmonoxide) is dat wél. CO ontstaat vooral wanneer aardgas niet volledig wordt verbrand. Dat kan gebeuren in een cv-ketel, maar bijvoorbeeld ook in een geiser of een gaskachel. In een ruimte die niet héél goed geventileerd wordt, kan CO al snel dodelijk zijn. Overigens komt CO niet alleen vrij bij het verbranden van gas. Ook steenkool, het hout in een open haard en de houtskoolbriketten voor de barbecue kunnen bij het verbranden koolmonoxide produceren.

 

Wat doet Van Eijk Installatietechniek om het risico van koolmonoxide te verkleinen?

Bij onderhoud en reparaties controleert de monteur altijd of er bij het gastoestel koolmonoxide vrijkomt. Daarnaast zorgen we er bij het installeren van een nieuwe cv-ketel indien mogelijk voor dat de installatie een concentrische rookgasafvoer heeft. Dat is een dubbelwandige pijp, die verse lucht aanvoert en schadelijke gassen afvoert. Zo’n rookgaskanaal zorgt ervoor dat eventuele onvolledig verbrande gassen op een extra veilige manier worden afgevoerd en niet in de woning kunnen vrijkomen.

 

Wat kunt u zelf doen om het risico van koolmonoxide te verkleinen?

Als u uw cv-ketel regelmatig laat onderhouden door een gecertificeerde expert, is de kans dat er koolmonoxide vrijkomt héél klein. Maar u kunt het niet volledig uitsluiten. Een ongeluk zit helaas nog altijd in een klein hoekje. Zorg er daarom voor dat overal in huis (en zéker in de buurt van uw cv-ketel) voldoende frisse lucht binnenkomt.

  • Heeft u de open haard aan? Let er dan op dat de schadelijke lucht wordt afgezogen. 
  • Gaat u barbecueën? Doe dat alléén buiten! 
  • En: plaats op een afstand van één tot drie meter van de cv-ketel een CO-melder. Of beter nog: een CO-melder op iedere verdieping. Bij de cv-ketel moet de CO-melder zo hoog mogelijk hangen, in ruimtes waar geen potentiële CO-bron is, plaatst u de CO-melder op ‘ademhoogte’. 

 

Hebben de monteurs van Van Eijk Installatietechniek een CO-certificaat?

Het antwoord op die vraag is kort: ja! Elke monteur die zich bezighoudt met installatie, reparatie of onderhoud van gastoestellen heeft het wettelijk verplichte CO-certificaat.